CYM | ENG

Y lle i’r trydydd sector yng Nghymru

Stadiwm Dinas Caerdydd | 21 Mawrth 2019

Cofrestru

gofod3 yw ein man ni i dreulio amser i ffwrdd o’n gwaith bob dydd, i feddwl, dysgu a chydweithio.

Dyma ein man ni i ddathlu gwaith rhagorol a wneir yn y trydydd sector yng Nghymru ac i ganfod ffyrdd newydd o ysbrydoli, ysgogi ac arloesi.

Ein man ni i ystyried ac edrych ar ein gwaith o safbwynt gwahanol.

 

Ymunwch ag elusennau a grwpiau gwirfoddol blaengar Cymru mewn man arddangos rhyngweithiol bywiog, â rhaglen gyffrous gydag ystod eang o siaradwyr, dosbarthiadau meistr, a phaneli trafod ar draws y trydydd sector, a’r sectorau cyhoeddus a phreifat.

Nid oes modd cofrestru ar-lein bellach. Os hoffech ddod i gofod3 mae croeso mawr i chi ddod ond bydd angen i chi gofrestru ar y bore. Bydd cofrestru ar agor yn Stadiwm Dinas Caerdydd o 8.45am.