CYM | ENG

Y lle i’r trydydd sector yng Nghymru


Cofrestrwch Nawr

Cyfleoedd ar Gyfer Noddi

Mae gofod3 yn ddigwyddiad unigryw lle bydd ymwelwyr o’r trydydd sector yn dod at ei gilydd ac yn trafod y materion pwysicaf iddyn nhw. Dyma gyfle prin i chi dynnu sylw arweinwyr y trydydd sector at eich brand.

Dyma beth oedd gan un o noddwyr gofod3 2017 i’w ddweud:

‘Am ddiwrnod rhagorol! Ro’n i’n meddwl bod Gofod 3 wedi’i drefnu’n wych ac roedd yna bresenoldeb da iawn yno. Roedd y trefnu cyn y diwrnod a’r wefan yn ardderchog hefyd. Ro’n i’n meddwl bod y wefan wedi gweithio’n wych, yn syml ac uniongyrchol iawn ac wedi’i hyrwyddo’n dda cyn y digwyddiad.

‘Fe ddaethom i ffwrdd â 21 o gyfleoedd ar gyfer partneriaethau, (dyna pam aethom i’r digwyddiad) yn ogystal â sawl ymholiad unigol ynglŷn ag astudio gyda’r Brifysgol Agored.’

Tracey Marenghi, Y Brifysgol Agored yng Nghymru (noddwr)

I fynegi’ch diddordeb mewn noddi gofod3 2018 cysylltwch â ni drwy ebostio helo@gofod3.cymru