CYM | ENG

Y lle i’r trydydd sector yng Nghymru

Stadiwm Dinas Caerdydd | 19 Mawrth 2020

Adnoddau

Yma mae’r holl adnoddau o gofod3 2019 a gymerodd lle yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar y 21 o Fawrth.

Fideos

Mae angen ei rheoleiddiwr elusennau ei hun ar Gymru, Joe Saxton, nfpSynergy

Ar dan dros degwch: arwain yn y trydydd sector, Cerys Furlong, Chwarae Teg

Sut y gellir defnyddio gwyddor ymddygiad yn y sector gwirfoddol?, Clare Delargy, Tîm Deall Ymddygiad

Caredigrwydd ac emosiynau – man dall polisi cyhoeddus, Julia Unwin CBE

Dyfodol Digidol Elusennau, Zoe Amar, Zoe Amar Digital

Rôl y trydydd sector yn herio hiliaeth, Mrs Uzo Iwobi OBE, Cyngor Hil Cymru

Podlediadau

Mae angen ei rheoleiddiwr elusennau ei hun ar Gymru, Joe Saxton, nfpSynergy

Ar dan dros degwch: arwain yn y trydydd sector, Cerys Furlong, Chwarae Teg

Sut y gellir defnyddio gwyddor ymddygiad yn y sector gwirfoddol?, Clare Delargy, Tîm Deall Ymddygiad

Caredigrwydd ac emosiynau – man dall polisi cyhoeddus, Julia Unwin CBE

Dyfodol Digidol Elusennau, Zoe Amar, Zoe Amar Digital

Rôl y trydydd sector yn herio hiliaeth, Mrs Uzo Iwobi OBE, Cyngor Hil Cymru