CYM | ENG

Y lle i’r trydydd sector yng Nghymru

Stadiwm Dinas Caerdydd | 21 Mawrth 2019

Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer 2019

Man arddangos

 

*Mae’r man arddangos yn llawn ar gyfer 2019*

​Curiad calon gofod3 yw y man arddangos rhyngweithiol, gyda gweithwyr trydydd sector proffesiynol yn ymweld ag ef. Bydd ein hymwelwyr i gyd yn awyddus i ddysgu mwy am eich gwasanaeth, cynnyrch neu ymgyrch.
Rydym yn chwilio am arddangosfeydd arloesol a fydd yn annog ffyrdd gwahanol o weithio, yn ysgogi trafodaeth ac yn ysbrydoli newid.
Bydd pob arddangoswr yn cael:

 • eich rhestri yng nghanllaw’r digwyddiad
 • enw’ch mudiad a dolen gyswlltar wefan gofod3
 • te a choffi masnach deg trwy’r dydd

Cost

(Cynigir gostyngiad o 10% i aelodau a phartneriaid WCVA)

Opsiwn Trydydd sector Sector Cyhoeddus Sector preifat
Cynllun cragen 2m x 2m, gydag un bwrdd a dwy gadair, un plât enw ac un soced trydanol £225 + TAW £325 + TAW
Cynllun cragen 3m x 2m, gydag un bwrdd a dwy gadair, un plât enw ac un soced trydanol £325 + TAW £425 + TAW £625 + TAW

 

Man digwyddiad

*Mae bob man digwyddiad yn llawn ar gyfer 2019*

Mae cynnal digwyddiad yn gofod3 yn ffordd gosteffeithiol o gyrraedd cynulleidfa amrywiol. Os ydych chi am drefnu panel trafod, gweithdy, grŵp ffocws, anerchiad arbennig neu lansio ymgyrch, dyma’r mani chi. Bydd ymwelwyr o’r trydydd sector a’r sectorau cyhoeddus a phreifat drwyddynt draw yn cael y cyfle i fynd i’ch digwyddiad.
Codir ffi yr awr am ein sesiynau. Gallwch archebu sawl sesiwn yn ogystâl â gosodiadau gwahanol i’r ystafell, megis gweithdy neu ffurf theatr. Mae opsiynau arlwyo ychwanegol ar gael ar gais.
Bydd pawb sydd yn archebu man digwyddiad yn cael:

 • eich rhestri yng nghanllaw’r digwyddiad
 • enw’ch mudiad a dolen gyswllt ar wefan gofod3 i hysbysebu digwyddiad eich mudiad
 • chyhoeddusrwydd cyffredinol am eich digwyddiad
  cyfieithu ar y pryd (Cymraeg / Saesneg)
  pecyn AV llawn, gan gynnwys gliniadur, taflunydd, sgrin a siart troi
 • cymorth gyda chofrestru a rhestr cyfranogwyr
  help i baratoi’r ystafell a chofrestru cyfranogwyr ar y diwrnod
 • cynigir gostyngiad o 10% i aelodau a phartneriaid WCVA

Cost

Opsiwn Trydydd Sector Sector Cyhoeddus Sector preifat
Llogi man digwyddiad (yr awr) From £225 + TAW From £325 + TAW From £425 + TAW

*Mae bob man digwyddiad yn llawn ar gyfer 2019.*