CYM | ENG

Y lle i’r trydydd sector yng Nghymru

Stadiwm Dinas Caerdydd | 19 Mawrth 2020

Cofrestru

gofod3 yw ein man ni i dreulio amser i ffwrdd o’n gwaith bob dydd, i feddwl, dysgu a chydweithio.

Dyma ein man ni i ddathlu gwaith rhagorol a wneir yn y trydydd sector yng Nghymru ac i ganfod ffyrdd newydd o ysbrydoli, ysgogi ac arloesi.

Ein man ni i ystyried ac edrych ar ein gwaith o safbwynt gwahanol.

 

Ymunwch ag elusennau a grwpiau gwirfoddol blaengar Cymru mewn man arddangos rhyngweithiol bywiog, â rhaglen gyffrous gydag ystod eang o siaradwyr, dosbarthiadau meistr, a phaneli trafod ar draws y trydydd sector, a’r sectorau cyhoeddus a phreifat.

Bydd coferstru ar gyfer cyfranogwyr yn agor yn gynnar yn 2020.

Os hoffech archebu man arddangos neu man i gynnal digwyddiad, ewch i’r dudalen Archebu Lle.