CYM | ENG

Y lle i’r trydydd sector yng Nghymru

Stadiwm Dinas Caerdydd | 19 Mawrth 2020

Cyfleoedd ar Gyfer Noddi

Mae gofod3 yn ddigwyddiad unigryw lle bydd ymwelwyr o’r trydydd sector yn dod at ei gilydd ac yn trafod y materion pwysicaf iddyn nhw. Dyma gyfle prin i chi dynnu sylw arweinwyr y trydydd sector at eich brand.

I gael gwybod am yr holl gyfleoedd noddi a hysbysu, cysylltwch â Amber Monteith drwy ebostio helo@gofod3.cymru neu 0300 111 0124.