CYM | ENG
Ein man ni i
 • arddangos
 • gwrdd
 • gysylltu
 • ysbrydoli
 • ddathlu
 • arddangos
 • gwrdd
 • gysylltu
 • ysbrydoli
 • ddathlu
 • arddangos
 • gwrdd
 • gysylltu
 • ysbrydoli
 • ddathlu

Y lle i’r trydydd sector yng Nghymru

Stadiwm Dinas Caerdydd | 19 Mawrth 2020

Ynglŷn â gofod3

Bydd gofod3 yn cael ei ohirio am gyfnod amhenodol o ganlyniad i’r datblygiadau a’r pryderon sydd ar gynnydd o amgylch digwyddiadau mawr. Plîs ymwelwch â gwefan CGGC am fwy o wybodaeth.

Digwyddiad yw gofod3 a drefnir gan WCVA, ar y cyd â’r trydydd sector yng Nghymru. Yn wahanol i unrhyw ddigwyddiad arall yng Nghymru, ein man ni yw hwn i ddysgu oddi wrth ein gilydd, i arloesi ac ysbrydoli ein gilydd. Dyma gyfle prin i’r trydydd sector ddod at ei gilydd ac ysgogi newid yng Nghymru.

 

Mae gan gofod3 raglen brysur a chyffrous, ac ynddi siaradwyr, dosbarthiadau meistr, paneli trafod a gweithdai. Hefyd bydd man arddangos rhyngweithiol bywiog yn cynnwys mudiadau o’r y trydydd sector a’r sectorau cyhoeddus a phreifat.

gofod3 yw ein man ni i ddangos ein gwerth i Gymru gyfan. Dewch yn llu i’r digwyddiad arbennig hwn na ddylid ei golli!