CYM | ENG

Y lle i’r trydydd sector yng Nghymru

Stadiwm Dinas Caerdydd | 19 Mawrth 2020

Ynglŷn â gofod3

Digwyddiad  a drefnir gan WCVA yw gofod3, ar y cyd â’r trydydd sector yng Nghymru.

Yn wahanol i unrhyw ddigwyddiad arall yng Nghymru, ein man ni yw hwn i ddysgu oddi wrth ein gilydd, i arloesi ac ysbrydoli ein gilydd. Dyma gyfle prin i’r trydydd sector ddod at ei gilydd ac ysgogi newid yng Nghymru.

Mae gan gofod3 raglen brysur a chyffrous, ac ynddi siaradwyr, dosbarthiadau meistr, paneli trafod a gweithdai. Hefyd bydd man arddangos rhyngweithiol bywiog yn cynnwys mudiadau o’r trydydd sector a’r sectorau cyhoeddus a phreifat.

gofod3 yw ein man ni i ddangos ein gwerth i Gymru gyfan. Dewch yn llu i’r digwyddiad arbennig hwn na ddylid ei golli!

Dyma beth oedd gan rai o’r rheini a oedd yn gofod3 2017 a 2018 i’w ddweud:

‘Achlysur ardderchog, fe fyddem yn awyddus iawn i fynychu eto. Roedd gennym 4 aelod o staff yno i fwynhau’r diwrnod ac i gadw stondin. Fe wnaethom hefyd gynnal gweithdy. Roedd y diwrnod cyfan yn arbennig ac wedi’i drefnu’n benigamp.’– Andrew Collins, Promo Cymru

‘Trefnwyd y diwrnod yn arbennig o dda ac fe fyddem yn bendant yn ystyried cynnal sesiwn gynhadledd a stondin eto flwyddyn nesaf.’- Emma Kosmin, Living Wage Foundation

Ymunwch a ni am gofod3 ar 19 Mawrth 2020 – gwelwch ein rhaglen o ddigwyddiadau yma!